Tuesday, December 05, 2006

1_8_171 ఉత్పలమాల వోలం - వసంత

ఉత్పలమాల

భ్రాజితశాతకుంభగృహపంక్తులఁ బుష్పితవల్లివేల్లితో
ర్వీజవనావృతిన్ విమలవిద్రుమవజ్రవిచిత్రవేదికా
రాజిఁ గరంబు రమ్య మగు రైవతకాచలకందరంబునన్
రాజకులైకసుందరుఁ బురందరనందను నుంచి లీలతోన్.

(రైవతకాద్రి గుహలో అర్జునుడిని ఉంచి.)

No comments: