Wednesday, December 06, 2006

1_8_179 ఉత్పలమాల వోలం - వసంత

ఉత్పలమాల

దాని సుభద్రఁగా నెఱిఁగి తత్క్షణజాతమనోజసంచల
న్మానసుఁ డైన యవ్విజయు మానుగఁ జూచి మునీంద్ర నీకుఁ జ
న్నే నలినాక్షులందు మది నిల్పఁగ నంచును మందహాసగ
ర్భాననుఁ డై రథాంగధరుఁ డాతని కి ట్లనియెం బ్రియంబునన్.

(ఆమె సుభద్ర అని తెలుసుకొని మనసు చలించిన అర్జునుడిని చూసి కృష్ణుడు - మునీంద్రా! స్త్రీల మీద మనసు నిలపటం ఉచితమేనా - అని చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నాడు.)

No comments: