Wednesday, December 06, 2006

1_8_197 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

ఇట్లు నారాయణుండు నిజారంభంబు సఫలం బగుటకు సంతసిల్లి సంప్రాప్తమనోరథుం డయిన యప్పార్థుం గౌఁగిలించుకొని యక్షయబాణతూణీరబాణాసనసనాథం బయి పవనజవనహయంబులం బూన్చిన యక్కాంచనరథం బెక్కి సుభద్రం దోడ్కొని యింద్రప్రస్థపురంబున కరుగు మని పంచి యనంతరం బంతర్ద్వీపంబున కరిగిన.

(తన ప్రయత్నం సఫలం అయినందుకు కృష్ణుడు సంతోషించి - ఈ రథం ఎక్కి సుభద్రతో ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్లు - అని పంపి తాను కూడా అంతర్ద్వీపానికి వెళ్లగా.)

No comments: