Saturday, December 02, 2006

1_8_46 ఉత్పలమాల కిరణ్ - వసంత

ఉత్పలమాల

ఆహవభూమిలోనఁ బరమార్థము పార్థుఁడు వైరివాహినీ
వ్యూహము వ్రచ్చుచోట మఘవుండును వానికి మార్కొనంగ ను
త్సాహముసేయఁ డన్న లఘుసారు లధీరు లసాహసుల్ నిరు
త్సాహులు ద్రోహులై యెదిరి చత్తురొ మందురొ మానవేశ్వరా.

(మహారాజా! అర్జునుడు శత్రుసేనల వ్యూహాన్ని చీల్చేచోట ఇంద్రుడు కూడా అతడిని ఎదుర్కొనలేడు. ఇక బలం, సాహసం, ఉత్సాహం లేనివారు ద్రోహబుద్ధితో అతడిని ఎదుర్కొని చస్తారో, బ్రతుకుతారో నీవే ఆలోచించు.)

No comments: