Saturday, December 02, 2006

1_8_47 ఉత్పలమాల కిరణ్ - వసంత

ఉత్పలమాల

ఆయుతబాహుఁ డాతనికి నగ్రజుఁ డగ్రణి పోరులందు నా
గాయుతసత్త్వుఁ డుద్ధతయుగాంతకృతాంతనిభుండు భీముఁ డ
వ్యాయుజసవ్యసాచుల నవార్యబలోన్నతిఁ బోలుచున్న మా
ద్రేయు లజేయు లెవ్వరికి దేవసముల్ సమరాంతరంబునన్.

(ఆ అర్జునుడి అన్న భీముడు మహావీరుడు. పరాక్రమంలో వారిని పోలే నకులసహదేవులను జయించటం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు.)

No comments: