Saturday, December 02, 2006

1_8_71 ఉత్పలమాల ప్రకాష్ - వసంత

ఉత్పలమాల

ఇమ్ముగ విశ్వకర్మ రచియించిన కాంచన హర్మ్య తుంగ శృం
గమ్ముల రశ్మిరేఖలు ప్రకాశము లై కడుఁ బర్వి తత్సమీ
పమ్మునఁ బాఱుచున్న ఘన పంక్తులయం దచిరద్యుతి ప్రతా
నమ్ములఁ గ్రేణి సేయుచు ననారతమున్ విలసిల్లుఁ దత్పురిన్.

(ఇంద్రప్రస్థంలోని బంగారు మేడల కాంతిరేఖలు వాటి సమీపంలో పోతున్న మేఘాలలోని మెరుపుతీగలను ఎగతాళి చేస్తూ ప్రకాశిస్తున్నాయి.)

No comments: