Sunday, December 03, 2006

1_8_78 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

సరళ తమాల తాల హరిచందన చంపక నారికేళ కే
సర కదలీ లవంగ పనస క్రముకార్జున కేతకీలతా
గరుఘనసార సాల సహకార మహీరుహరాజ రాజి సుం
దర నవనందనావళులఁ దత్పురబాహ్యము లొప్పుఁ జూడఁగన్.

(ఇంద్రప్రస్థం వెలుపలి ప్రదేశాలు తెల్లతెగడ, తాటి, మామిడి వంటి చెట్లవరుసలతో, అందమైన కొత్త ఉద్యానవనాలతో చూడముచ్చటగా ఉంటాయి.)

No comments: