Sunday, December 03, 2006

1_8_83 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

ధరణిప్రజ ధర్మసుతు సు
స్థిరనిర్మలధర్మచరితఁ జేసి రుజాత
స్కరపరరాష్ట్రవిబాధలఁ
బొరయక సంతతసమృద్ధిఁ బొందె విభూతిన్.

(అతడి రాజ్యంలో ప్రజలు బాధలు లేక సంపదలు సమృద్ధిగా పొందారు.)

No comments: