Sunday, December 03, 2006

1_8_82 సీసము + ఆటవెలది ప్రకాష్ - వసంత

సీసము

అనఘు వేదాధ్యయనాసక్తు నారభ్య
        మాణమహాధ్వరు మనుచరిత్రు
సర్వవర్ణాశ్రమసంరక్షణక్షము
        సత్వసంధాను నజాతశత్రు
భరతవంశోత్తముఁ బ్రభు ధర్మనందను
        రాజుఁగాఁ బడసి సురాజ యయ్యె
వసుధ యధిష్ఠానవతి యయ్యె మఱి లక్ష్మి
        బంధుమంతం బయ్యెఁ బరమధర్మ

ఆటవెలది

మన్నరేంద్రునందు నాపూర్ణతరశర
దైందవాతపంబునందుఁ బ్రీతి
సమమ కా సమస్తజనులచిత్తంబు లా
నందరసభరంబు నొందఁ దాల్చె.

(ధర్మరాజు వల్ల భూమికి మంచి రాజు, లక్ష్మికి మంచి భర్త, ధర్మానికి మంచి బంధువు లభించారు. ప్రజలు ధర్మరాజు మీద ప్రేమతో సంతోషంగా ఉన్నారు.)

No comments: