Tuesday, April 11, 2006

1_5_160 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

క్రూరులు విలుప్త ధర్మా
చారులు ధృతరాష్ట్ర సుతు లసద్వృత్తులు ని
ష్కారణ వైరులు వీరల
కారణమున నెగ్గు పుట్టుఁ గౌరవ్యులకున్.

(ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుల వల్ల కౌరవవంశానికి కీడు జరుగుతుంది.)

No comments: