Thursday, April 13, 2006

1_5_201 కందము వసంత - విజయ్

కందము

ధనములలో నత్యుత్తమ
ధనములు శస్త్రాస్త్రములు ముదంబున వీనిం
గొని కృతకృత్యుఁడ నగుదును
జననుత నాకొసఁగు మస్త్రశస్త్రచయంబుల్.

(పరశురామా! నీ శస్త్రాలు తీసుకొంటాను.)

No comments: