Sunday, November 19, 2006

1_7_219 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

ఒవ్వమిఁ గౌరవులకుఁ గడు
దవ్వయి మఱి విప్రవేషధారుల మయి మ
మ్మెవ్వరు నెఱుంగకుండఁగ
నివ్విధమున నున్న నెట్టు నెఱిఁగితి రీరల్.

(విప్రవేషధారులమై ఉన్న మమ్మల్ని ఎలా గుర్తించారు?)

No comments: