Saturday, December 02, 2006

1_8_56 చంపకమాల కిరణ్ - వసంత

చంపకమాల

రవినిభతేజుఁ డైన ధృతరాష్ట్రుఁడు పంపఁగ నీవు కార్యగౌ
రవమున వచ్చినప్పుడ తిరంబుగ వీరికి నిష్టసిద్ధి దా
నవు టది యేమి సందియమె యంబుజనాభుఁడు నీవుఁ బాండవ
ప్రవరుల కెల్లప్రొద్దును శుభంబ తలంతురుకాదె నెమ్మితోన్.

(ధృతరాష్ట్రుడు పంపగా, నీవు రాగా పాండవులకు మంచి జరుగుతుందనటంలో సందేహం లేదు. శ్రీకృష్ణుడు, నీవు పాండవులకు ఎప్పుడూ శుభమే కోరుతారు కదా!)

No comments: