Monday, April 10, 2006

1_5_139 లయగ్రాహి వసు - వసంత

లయగ్రాహి

చందన తమాలతరులందు నగరుద్రుమములందుఁ గదళీవనములందు లవలీ మా
కంద తరుషండములయందు ననిమీల దరవింద సరసీవనములందు వనరాజీ
కందళిత పుష్పమకరందరసముం దగులుచుం దనుపు సౌరభము నొంది జనచిత్తా
నందముగఁ బ్రోషితులడెందము లలందురఁగ మందమలయానిల మమందగతి వీచెన్.

(ప్రజలకు ఆనందం కలిగించేలా, దేశాంతరంలో ఉన్నవారి మనసులు దుఃఖించేలా సువాసన కలిగిన చల్లని గాలి వీచింది.)

No comments: