Monday, April 10, 2006

1_5_149 వచనము వసు - వసంత

వచనము

అని తమలో విచారించి కుంతీదేవిని గుమారులం దోడ్కొని మునులెల్ల హస్తిపురంబునకు వచ్చి రంత.

(అని ఆలోచించి, వారిని వెంటబెట్టుకొని హస్తినాపురానికి వచ్చారు. అప్పుడు.)

No comments: