Monday, November 13, 2006

1_7_202 మధ్యాక్కర ప్రకాష్ - వసంత

మధ్యాక్కర

ఏను నీ చెప్పిన వారలోపల నెవ్వఁడఁ గాను
గాని నే సర్వశస్త్రాస్త్రవిద్యలఁ గడుఁ బ్రసిద్ధుండ
భూనుత బ్రహ్మతేజోధికుఁడ నిన్నుఁ బోరిలో నోర్వఁ
గా నున్న వీరుండ నొండు దక్కి లోఁగక చక్కనిలుము.

(నేను నువ్వు చెప్పినవాళ్లలో ఎవ్వడినీ కాదు. నిన్ను ఓడించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న వీరుడిని. మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టిగా నిలబడు.)

No comments: