Monday, November 13, 2006

1_7_203 వచనము ప్రకాష్ - వసెత

వచనము

అనిన విని కర్ణుండు బ్రహ్మతేజం బజేయం బని విజయుతోడియుద్ధం బొల్లక క్రమ్మఱియె మఱి శల్య భీమసేనులు పెనంగి మల్లయుద్ధంబు సేయునెడ భీముండు భీమబలంబునం బట్టుకొని శల్యుం ద్రెళ్ళవైచిన.

(బ్రహ్మతేజస్సును జయించటం సాధ్యం కాదని కర్ణుడు వెనుదిరిగి వెళ్లాడు. శల్యభీమసేనుల యుద్ధంలో భీముడు శల్యుడిని పట్టుకొని పడవేశాడు.)

No comments: