Saturday, August 27, 2005

1_1_100 ఉత్పలమాల ప్రవీణ్ - విజయ్

ఉత్పలమాల

నిండుమనంబు నవ్యనవనీతసమానము పల్కు దారుణా
ఖండలశస్త్రతుల్యము జగన్నుత విప్రులయందు నిక్క మీ
రెండును రాజులందు విపరీతము గావున విప్రుఁ డోపు నో
పం డతిశాంతుఁ డయ్యు నరపాలుఁడు శాపము గ్రమ్మఱింపఁగన్(జగన్నుతా! విప్రుల మనసు కొత్తగా తీసిన వెన్నతో సమానం, మాట వజ్రాయుధంతో సమానం. రాజులలో ఈ రెండూ అందుకు విరుద్ధంగా (మాట మృదువుగా, మనసు కఠినంగా) ఉంటాయి. కాబట్టి, విప్రుడు శాపం ఉపసంహరించగలడు గానీ రాజు ఆ పని చేయలేడు.) (మూలంలో వ్యాసుడు విప్రులమాటను మంగలికత్తితో పోల్చాడు.)

No comments: