Sunday, August 28, 2005

1_1_111 శార్దూలము కళ్యాణ్ - విజయ్

శార్దూలము

పాతాళైకనికేతనాంతరమునం బర్వెం దదశ్వాఖిల
స్రోతోమార్గవినిర్గతో గ్రదహనార్చుల్ పన్నగవ్రాతముల్
భీతిల్లెన్ భుజగాధినాథుమనమున్ భేదిల్లెఁ గల్పాంతసం
జాత ప్రోద్ధతబాడబానల శిఖాశంకాధికాతంకమై.(ఆ గుర్రం సర్వేంద్రియమార్గాల నుంచి భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలలు పాతాళంలో వ్యాపించగా పాములన్నిటితో పాటు ఆ సర్పాల రాజు కూడా భయపడ్డాడు.)

No comments: